Phục vụ bằng cả trái tim của những
người yêu du lịch

0913 71 00 48
   0913 44 60 10

Thông tin liên hệ đặt phòng:

Địa chỉ: 42 Nguyễn Chí Thanh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tel: 0511 3 82 44 99/ 382 55 97    *** Fax : 0511 3 82 44 97

Email: info@friendlytours.com.vn      ***Website: www.friendlytours.com.vn